Karlskrona » Meditationskurs

Meditationskurs


Lär dig meditera - steg för steg. DROP IN

onsdagar, kl. 20:00-21:00 (10 veckor)
Start den 13 sep 2017



Nuförtiden har betydelsen av mental kontroll och träning för sinnet blivit tydligare för människor världen över .

Vi känner redan till ordspråket: Vi blir allt vi tänker!

En visman sa: Meditationen är intervallet mellan två tankar.

Kursen betraktar meditationen från olika vinklar, för att till slut låta er förstå hur meditationen fungerar, och att ge er chansen att börja en genuin meditationsträning, oavsett vilken väg ni tar efter denna kurs. Vi kommer att träna tillsammans på olika typer av meditation, så att ni kan välja den som passar just Er bäst.

Vi kommer också att förklara mekanismerna bakom olika former av meditation. Ändamålet med denna kurs är att erbjuda er de första nödvändiga stegen för detta fascinerande ämne. Under kursens förlopp kommer det att vara flera exemplifieringar kopplade till:
- olika meditationsetapper,
- sinnets mekanismer
- och även till högre medvetandetillstånd man kan uppnå med hjälp av djup meditation.

 
Krav: minimum 10 deltagare.
Kurs - 10 veckor: onsdagar kl.20:00-21:00.
Adress: Byggmästaregatan 1, Långö, Karlskrona
Lärare: Dhumavatiananda
Pris:  1000 kr per 10 tillfällen eller 125 kr per gång.

20% rabatt för arbetslösa, studerande, pensionärer. Eller 20 % rabatt för Ni som anmäller Er personligen på Yogadagen den 09 sep. OBS! Ni kan inte kombinera 2 erbjudanden.

Du kan anmäla dig och gå hela kursen, eller komma till varje kurs separat.

Mejl: yoga@natha.se


Bankgiro: 5079 - 7620 eller Swish: 1233681459
Markera ditt och kursens namn när du betalar in.

Om du avbokar senast 3 veckor innan aktivitet får du 80 % av priset tillbaka, därefter ges ingen återbetalning. Full återbetalning ges vid sjukdomsfall med läkarintyg. Tag med kvitto på din inbetalning vid nästa träningstillfälle.
 
LEKTION 1:
- Introduktion: meditationens definition.
- Vad är målet med att meditera?
- Om den mentala potentialen och hur mycket av den vi använder vanligtvis.
- Sinnets mekanismer: reflektionen, superimpositionen.
- Resonansfenomenet: allmän presentation, subtila vibrationer, selektivitet genom resonans.
- Meditationsövningar till musik.
 
LEKTION 2:
- Uppmärksamhetens mekanismer inom meditation.
- Om att kontrollera MANAS - det underlägsna sinnet.
- Det divergenta och konvergenta tankeprocesserna.
- Enkla övningar för att utöka mentalkoncentrationen genom att använda sig av kreativ visualisering.

LEKTION 3:
- Vägen till upphöjd och varaktig lycka.
- Ashtanga yoga: de 8 etapperna inom yogapraktiken.
1. YAMA - den etiska koden - allmän presentation.
2. NIYAMA - den moraliska koden - allmän presentation.
3. ASANA - allmän presentation + vajrasana.
- Enkel övning för att lugna ner sinnet med hjälp av andningen.
- Meditation till musik.
- Fokuseringsövning.

LEKTION 4:
4. PRANAYAMA - allmän presentation.
5. PRATHYAHARA - allmän presentation.
Enkla övningar för att dra sinnena inåt.
Enkel övning för att koppla andningen till sinnet.
6. DHARANA - allmän presentation.
Sinnets mekanismer och funktionsprinciper. Övningar.

LEKTION 5:
7. DHYANA - allmän presentation. Grundläggande principer inom meditation.
De 3 viktiga etapperna inom meditation.
Fokuseringsövningar.
Övningar för att uppnå inre lugn.
Fördjupning av meditationen.

LEKTION 6:
8. SAMADHI - allmän presentation. Grundläggande principer angående extas-tillståndet.
Presentation av tillstånd av supermedvetande.
Övningar för att utvidga medvetandet i det oändliga.

 LEKTION 7:
- Allmänna råd för att förbättra sin meditativa förmåga.
- Vanliga hinder som man konfronteras med inom meditation och lösningar för att överkomma dem.
- Meditationsövningar.  

LEKTION 8:
Meditationens effekter. Meditationen Vipasana: teori och praktik.

LEKTION 9:
Buddhistisk meditation: presentation och praktik.


LEKTION 10:
Om det grundläggande objektivitetstillståndet. Praktiska metoder för att uppnå detta tillstånd.

Kalendarium

dagligen - Den suveräna metoden [läs mer]
09 sep - 20 års Jubileum: YOGADAG [läs mer]
11 sep och 12 sep - Kursstart: YOGA [läs mer]
12 sep - Kursstart: Meridian Yoga [läs mer]
13 sep - Kursstart: Färgterapi [läs mer]
13 sep - Kursstart: Meditation [läs mer]
21 sep - Kursstart: TANTRA för kvinnor [läs mer]
24 sep - workshop: De 5 emotionella såren, och hur vi kan hela oss [läs mer]
08 okt - workshop: Skrattyoga [läs mer]
29 okt-5 nov - Änglar och ärkeänglavecka [läs mer]
4 nov - Änglahealing med kristall sjungande skålar [läs mer]
19 nov - workshop: Anti-stress Yoga [läs mer]
3 dec - Yoga i advent [läs mer]
15 dec - Julfest [läs mer]
*** - Hälsofestival i Karlskrona [läs mer]
YoutubeFacebookRSSno-to-the-apocalypse
Misa Yoga CampsMisa TVAtmanLove