Natha Yoga Center Karlskrona
Karlskrona » Aspekter som utmärker Natha

Aspekter som utmärker Natha


Yoga metoder och tekniker som är utmärkande för Natha Yogacenters Integral Yoga.

”Ett gram praktik väger mer än ett ton teori”

På Natha yogacenter undervisas under Integral Yoga i alla de klassiska yogaformerna utifrån ett nutida och närvarande perspektiv. I den löpande undervisningen kommer man vecka efter vecka allt djupare in i livets mysterier utifrån ett nutida och levande tantriskt perspektiv.

 

Ur kursprogrammet kan nämnas:

Första året: Introduktion i Hatha Yoga, ca 20 nya asanas (yogaställningar) - olika Mudras och Bhandas - Yama&Niyama - enkla kriya-yoga tekniker – utrensningstekniker – dhautier - psykets struktur - resonansprincipen, förklaringar om energi och polaritet – brahmacharya (sexuell kontinens) - musik som ett verktyg för meditation - introducerande information om chakrasystemet, nadis och koshas (subtila kroppar) - introduktion till den yogiska filosofin - tips och råd för en bra kosthållning - Laya yoga, initiering i det första hemliga mantrat – Yoga nidra och mycket mer...

 

Andra året: Hatha Yoga, vidareutbildning i Asanas och Bandhas – introduktion i Pranayama – mer avancerade Kriyor och Dhautier – Raja Yoga – tekniker för Själen – Jnana Yoga - samkhya-filosofin - gunas - karma yoga, introduktion i ayurveda - tantra och kundaliniyoga, djupare insikt i chakrana - introduktion i Maha Vidya traditionen och initiering i den första Maha Vidyan...

 

Tredje året: Hatha Yoga, mer avancerade asanas, pranayamas, bandhas och mudras – de 5 handlingarna – dharana och dhyana – mantra yoga – introduktion till de subtila färgerna och dess användningsområden – ytterligare fördjupning i chakrorna – Maha Vidya Yoga: initiering i den andra och tredje Maha Vidya...

 

Vidare upp till tjugoåttonde året: Bl.a.: Hatha Yoga: starka mudras - svåra asanas och pranayamas - kundalini yoga - raja yoga - meditation - studerande av klassiska yoga texter, Maha Vidya Yoga: initiering i samtliga Maha Vidya – yogans koppling till andra esoteriska system , astrala världen, astrologi, esoterisk alkemi, Svara Yoga: djupare insikt i pancha koshas – tibetanska tekniker – Pho-wa – Kalachakra – Trika – avancerad information inom Tantra...

 

Unika tekniker, metoder och initieringar

Som levande andlig guide erbjuder Grieg,  yogiska metoder och tekniker som inte tidigare, eller inte sedan mycket länge, har varit kända eller praktiserade. Griegs förståelse och metoder förenar de klassiska yogaformerna till en enhetlig nutida andlig väg. Yogan undervisas under former anpassade till dagens förutsättningar och i en bredd och komplexitet som möter alla individuella preferenser och specifika förmågor.

Bland de utmärkande metoder och tekniker som vår andliga guide, har utvecklat och tillfört yoga kan nämnas:

1. Den mystiska föreningen med samtliga 10 Stora Kosmiska Krafternas sfärer, Dasha Maha Vidya, ger möjlighet till direkt samklang med hela skapelsens alla specifika energier.

2. Den fullständiga sexuella kontinensen är en metod för att behärska de sexuella energierna och möjliggör transmutation av den biologiska kreativa potentialen.

3. Transfigurationen som tantrisk metod synliggör det heliga i det jordiska.

4. Den yogiska välsignelsen som frammanar det heligas kraft och direkta närvaro i livet.

5. Det mystiska helgandet av vilken som helst handling och dens resultat genom konsekration möjliggör en direkt upplevelse av fulländning inom Karma Yoga.

6. Yangspiralen som meditationsform skapar och nyttjar synergin mellan deltagarnas inbördes positioner, kvaliteter och gemensamma intentioner och erbjuder deltagarna enastående möjligheter att uppnå upphöjda extatiska tillstånd av helhet.

7. Initieringar i en mängd bija mantran och deras nyttjande i Laya Yoga.

8. Vira Yoga/Shakti Yoga ger metoder till utvecklandet av det typiskt manliga/kvinnliga som andliga vägar.

9. Den välgörande transens yoga använder kombinerar det undermedvetna och det supramentala för tillgodogörande av gottgörande astrala erfarenheter i vaket tillstånd.

10. Den yogiska 24 timmars bönen erbjuder ramar och metoder för inre gåtfull kommunikation med det högsta inom och utom oss.

11. Åskledartekniken avstämmer den individuella viljan med de kosmiska rörelserna och skapar samstämmighet mellan det individuella och det transcendenta.

m.m.

 

 

PÅ GÅNG

v.42 - v.49 - White Healing Lounge [läs mer]
den 16 dec - Julfest [läs mer]
den 27 - 30 dec - Vinter Retreat - En magisk inre resa [läs mer]
Sundays - Ecstatic Dance [läs mer]
den 15 jan - Öppet Hus - Yogadag [läs mer]
den 17 jan - start: Integral YOGA [läs mer]
den 19 jan - start: Meditationsgrupp [läs mer]
den 27 jan - start: Tantra yoga för kvinnor [läs mer]