Natha Yoga Center Karlskrona
Karlskrona » Den Suveräna Metoden

Den Suveräna Metoden


Den suveräna och effektiva metoden: NEJ till Apokalypsen!

pamant2013Vi lever under mycket speciella tider. Mänskligheten växer och utvecklas, och många av oss öppnar sig till kärnan av den mänskliga rasen. I vår nuvarande tid finns det många andliga rörelser, av kärlek och fred initiativ, och många människor upplever fantastiska medvetenhetsprocesser. Vid sidan av alla dessa, kan vi inte bortse från det stora lidande som fortfarande existerar i världen. Främlingskap och våld från alla sidor, spänningar och påfrestningar i vardagen som gör livet hårt, naturkatastrofer, krig för överlevnad och fruktansvärda tortyr upplevs av invånarna i tredje världens länder. Nyligen började NASA seniorforskare varna oss om en global apokalyptisk katastrof som skulle kunna utlösas av en sol storm. Vid sidan av allt detta, hör vi de vittnesmål och olika förutsägelser från forskare och channelers, som betonar för oss att vi har nått kritiska tider, och nu är det dags att be med kärlek, högt och i vårt hjärta, vi alla tillsammans, för en ren värld och en frisk och andlig mänsklighet, så att vi ska leva i ett harmoniskt universellt broderskap. Vad vi gör sen, Ninive eller Sodoma och Gomorra – valet är i våra händer.

Som ett svar till alla dessa blev till under de senaste åren “Den Suveräna och effektiva metoden”, vilken är en daglig meditation/kollektiv bön, som äger rum vid samma klockslag på fasta tider och görs av tiotusentals människor i dussintals länder runt om i världen. En metod som ökar frekvensen av varje deltagare, medan samtidigt det skänker den gudomliga nåden till hela mänskligheten. Även om det profetiska datum 21.12.2012 passerade redan, vår blåa planet behöver fortfarande vår ihärdiga hjälp. Vi inbjuder dig att utforska mer, innerst inne och ta reda på om metoden samt bakgrunden av dess etablering.

Se HÄR videoklipen om den suveräna metoden!

 

Detta planetariska program strävar efter att undvika (enbart tack vare hjälpen som vi får från Gud) en katastrof som blev förutsagd och samtidigt uppvisat genom en fruktansvärd uppenbarelse framför över 70 000 människor, av Jungfru Maria, under hennes mirakulösa uppenbarelser som tagit plats i Fatima, år 1917.

Image of planet Earth that can be used for visualization during the sixth stage.

 

  
Helgandeformeln för ljusoffring (1 VÄRMELJUS PER DAG), som tänds 7 minuter innan man börjar metoden:

 

JAG SKÄNKER FULLSTÄNDIGT HÄR OCH NU, DETTA LJUS, OCH SAMTIDIGT BER JAG GODE GUD OCH HANS LJUSÄNGLAR ATT ÖVERFÖRA DET HÄR LJUSET PÅ ETT MYSTISKT SÄTT OCH ATT OMVANDLA OCH FÖRÄDLA DET, SÅ ATT DETTA LJUS NÅR DEN ANDRA VÄRLDEN.  

MÅ DESSA LÅGORS ENERGI BLI OCH FÖRBLI, TACK VARE GUDS VILJA OCH GUDS ÄNGLARS HJÄLP, I SIN HELHET, ETT MYSTISKT VÄLGÖRANDE LJUS SOM KOMMER ATT BIDRA TILL FULLO, I SAMKLANG MED GUDS NÅD OCH MANIFESTERINGEN AV GUDS ALLSMÄKTIGHET, MED DEN HJÄLP SOM KOMMER FRÅN GUD, TILL ATT FÖR EVIGT UNDVIKA DEN FRUKTANSVÄRDA KATASTROFEN SOM HOTAR HELA VÅR PLANET OCH HELA MÄNSKLIGHETEN.

MÅ GUD HJÄLPA OSS!

AMEN! AMEN! AMEN! 

 

ETAPP 0: (Ståendes, mot öster, man blundar):

Fokusera inåt i 15-20 sek. Gör korstecknet, samt säg tyst:

 

  1.  I FADERS;
  2.  SONENS;
  3.  OCH HELIGA ANDENS NAMN;
  4.  AMEN!

 

ETAPP 1 (Ståendes, mot öster) Helga denna suveräna och effektiva metod fullständigt till Gud

 

“HERRE GUD, HIMMELSKE FAR,

 JAG SKÄNKER TILL DIG,

HÄR OCH NU,

FULLSTÄNDIGT OCH VILLKORSLÖST,

 FRUKTERNA AV DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, SOM STRÄVAR EFTER, MED HJÄLPEN SOM KOMMER FRÅN GUD, ATT SKYDDA TOTALT JORDKLOTET OCH ALLA MÄNNISKOR MOT RISKEN AV VILKEN SOM HELST PLANETARISK KATAKLYSM.

AMEN! AMEN! AMEN!”

 

Känn svaret i 15 sek. Om man inte får svar, gör man inte metoden, för det innebär att man inte kommer att få den nödvändiga gudomliga stödet.

 

 

ETAPP 2: MAN SITTER vänd mot öster.

 

  1. formeln för skyddsängelns guidning och inspiration

 

„REN OCH VÄLSIGNAD SKYDDSÄNGEL, JAG BER DIG MED ÖDMJUKHET, STRÄVAN OCH TRO, ATT HJÄLPA MIG,

ATT GUIDA MIG OCH ATT GE MIG IMPULSEN ATT UTFÖRA FRAMGÅNGSRIKT, HÄR OCH NU, DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, TILLSAMMANS MED ALLA DESS ETAPPER.

JAG TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET FÖR ALLT DU KOMMER ATT SKÄNKA TILL MIG VARJE GÅNG.”

 

Var medveten om det sublima inre sambandet med skyddsängeln (max. 45 sek.).

 


  1. heliga formeln som åkallar din favorit ärkeängeln (Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel eller Metatron). Åkalla alltid samma valda ärkeängel!

 

„HELIG OCH VÄLSIGNAD ÄRKEÄNGEL......, JAG BER DIG MED ÖDMJUKHET, STRÄVAN OCH TRO PÅ GUD ATT ASSISTERA MIG, ATT INSPIRERA MIG OCH ATT STÖDJA MIG, HÄR OCH NU, I ATT UTFÖRA FRAMGÅNGSRIKT DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, TILLSAMMANS MED ALLA DESS ETAPPER.

JAG BÖNFALLER DIG SAMTIDIGT ATT UNDANRÖJA FRÅN MIG ALLA PÅFRESTNINGAR SOM SKULLE KUNNA TRÄDA FRAM, OCH ALLA SVÅRIGHETER ELLER TVIVEL SOM SKULLE KUNNA DRABBA MIG. JAG TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET FÖR ALLT DU KOMMER ATT SKÄNKA TILL MIG VARJE GÅNG NÄR DU KOMMER ATT INSPIRERA OCH STÖDJA MIG.”

 

Var medveten om det sublima inre sambandet med den valda ärkeängeln (max. 45 sek.).

 

 

ETAPP 3:  DJUPT INRE SAMBAND MED HELIGA ANDENS (MAHASHAKTI) ENIGMATISKA ENERGI

Man åkallar DEN HELIGA ANDEN högtidligt, ärligt och med tillit i den heliga anden

 

„INTIM, PERFEKT, ENIGMATISK OCH SKÄNKANDE AV GUDOMLIGT LIV, HELIGE ANDE, JAG ÅKALLAR DIG OCH JAG BÖNFALLER DIG MED ÖDMJUKHET, STRÄVAN OCH TRON PÅ DIN EXISTENS, ATT STÖDJA MIG MED DIN OÄNDLIGA, FULLSTÄNDIGA KRAFT, OCH ATT HJÄLPA MIG ATT UTFÖRA FRAMGÅNGSRIKT, HÄR OCH NU, DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD, TILLSAMMANS MED ALLA DESS ETAPPER.

JAG TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET FÖR ALL INTEGRERING, STÖD OCH FÖR DIN MYSTISKA OCH VÄLGÖRANDE ENERGI SOM DU KOMMER ATT SKÄNKA TILL MIG VARJE GÅNG.”

 

Man blir medveten om tillståndet av ren, entusiasmerande, upplyftande och euforisk integrering (max. 45 sek.).


ETAPP 4: åkallan och förnimmelsen av olika gudomliga aspekter

 

Vi sitter på en stol vända mot ÖST, med vänstra handflatan uppåtvänd, utvilad på vänstra låret (västerhänta har högra handflatan uppåtvänd). Efter varje åkallan (a, b och c) blir man medveten om mottagandet och samlingen av dessa energier i vår kropp och vårt inre universum.

 

  1. helig formel för att åkalla och ta emot GUDS NÅD

 

„JAG ÅKALLAR HÄR OCH NU, MED EN STARK, DJUP OCH FULLSTÄNDIG TRO, DEN MYSTISKA MANIFESTERINGEN AV GUDS NÅD I MITT VÄSEN, OCH SEDAN STRÄVAR JAG STARKT EFTER ATT KÄNNA DESS SAMLING I MITT INRE UNIVERSUM MER OCH MER TYDLIGT OCH INTENSIVT. JAG ÄR DJUPT OCH FULLSTÄNDIGT ÖVERTYGAD ATT DETTA SKER TACK VARE DEN MIRAKULÖSA HJÄLPEN SOM HIMMELSKE FADERN – GUD - SKÄNKER TILL MIG.”

 

Bli medveten om att ta emot denna energi genom vänstra handen och samla den i alla kroppar (max 30 sek.).


  1. helig formel för att åkalla och ta emot MANIFESTERINGEN AV GUDS ALLSMÄKTIGHET.

 

„JAG ÅKALLAR HÄR OCH NU, MED EN STARK, DJUP OCH FULLSTÄNDIG TRO, DEN MYSTISKA MANIFESTERINGEN AV VERKLIGHETEN HOS GUDS ALLSMÄKTIGHET I MITT VÄSEN, OCH SEDAN STRÄVAR JAG STARKT EFTER ATT KÄNNA DESS SAMLING I MITT INRE UNIVERSUM MER OCH MER TYDLIGT OCH INTENSIVT. JAG ÄR DJUPT OCH FULLSTÄNDIGT ÖVERTYGAD ATT DETTA SKER TACK VARE DEN MIRAKULÖSA HJÄLPEN SOM HIMMELSKE FADERN – GUD - SKÄNKER TILL MIG.

 

Bli medveten om att ta emot denna energi genom vänstra handen och samla den i alla kroppar (max 30 sek.).

 


  1. helig formel för att åkalla och ta emot GUDS VILJAS energi

 

„JAG ÅKALLAR HÄR OCH NU, MED EN STARK, DJUP OCH FULLSTÄNDIG TRO, DEN MYSTISKA MANIFESTERINGEN AV GUDS VILJAS ENERGI I MITT VÄSEN, OCH SEDAN STRÄVAR JAG STARKT EFTER ATT KÄNNA DESS SAMLING I MITT INRE UNIVERSUM MER OCH MER TYDLIGT OCH INTENSIVT. JAG ÄR DJUPT OCH FULLSTÄNDIGT ÖVERTYGAD ATT DETTA SKER TACK VARE DEN MIRAKULÖSA HJÄLPEN SOM HIMMELSKE FADERN – GUD - SKÄNKER TILL MIG.”

 

Bli medveten om att ta emot denna energi genom vänstra handen och samla den i alla kroppar (max 30 sek.).


ETAPP 5: SYNTES

Man tar samtidigt emot energin av Guds Nåd, Allsmäktighet och Vilja (2 min)

 

- Vi blir gradvis medvetna om att vi genom vänstra handflatan tar emot manifesteringen av Guds Nåd energier, av verkligheten av Guds allsmäktighet och Guds Vilja energier.

- Vi iakttar med objektivitet och lugn de sublima effekter som dessa energier har på vårt sinne, vårt medvetande och vår supramentala struktur.

- Vi märker hur vi blir till en gudomlig kanal, ett OCKULT RELÄ, i och genom vilket Gud manifesterar sig.

- Vi upptäcker genom direkt erfarenhet att var och en av oss är skapad i guds mystiska verklighetsavbild.

- Vi blir medvetna på ett distinkt sätt om att vi är en beståndsdel  som är perfekt integrerad och amalgamerad i den storslagna verklighet av den holografiska Helan av Guds skapelse. 

- Vi känner oss utvidgade i det oändliga, integrerade djupt, fullständigt och euforiskt i Guds supergigantiska, mystiska verklighet.

- Universumets gigantiska Helhet speglas fullständigt inom oss, och vi är djupt integrerade som beståndsdelar i Makrokosmosets gigantiska Helhet.

– Vi känner den outsägliga processen av ANDLIG AMALGAMERING och av sublim förening.    

 

ETAPP 6: Man har vänstra handflatan i samma läge som etapp 5, men man lyfter och böjer högra armen, och skapar ett V på 60º. Handflatan är framåtvänd, mot jordklotets bild (samma som på omslaget). Heliga formeln för den SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METODEN (minimum 8 min, mån-lör. PÅ SÖNDAGAR minimum 15 min)

 

„HERRE GUD, HIMMELSKE FADER, VI BER DIG MED ÖDMJUKHET, MED EN STARK, FULLSTÄNDIG OCH DJUP TRO, ATT HJÄLPA OSS I ENIGHET MED DIN STORA BARMHÄRTIGHET ATT SONA OCH SAMTIDIGT ATT ANNIHILERAS, BÅDE TACK VARE DIN ENORMA BARMHÄRTIGHET MEN OCKSÅ GENOM DE GUDOMLIGA EFFEKTER AV DENNA SUVERÄNA OCH EFFEKTIVA METOD FÖR ALLA SYNDER OCH MISSGÄRNINGAR, SOM GÖR ATT VI MÄNNISKOR FÖRTJÄNAR DITT STRAFF. VI BÖNFALLER DIG ATT HJÄLPA OSS I ENIGHET MED DIN OÄNDLIGA BARMHÄRTIGHET, ATT INTE FÖRTJÄNA STRAFFET, MEN ATT FÖRTJÄNA DIN FÖRLÅTELSE OCH MEDKÄNSLA. VI ALLA BÖNFALLER DIG, ALLTID SAMTIDIGT, FULLA AV KÄRLEK, AV GUDOMLIGT HOPP OCH AV TACKSAMHET, ATT UNDANRÖJA FÖR EVIGT FRÅN OSS, MÄNNISKOR, DENNA BÄGARE AV LIDANDEN. MÅ DIN VILJA ALLTID SKE, PÅ JORDEN SÅSOM I HIMMELEN.

AMEN! AMEN! AMEN!”

 

Vi blir medvetna om Guds överväldigande svar, som en flux av energi som kommer in genom hjässan och strömmar vidare genom hela kroppen.

Utförandet av Etapp 6:

– Vi är medvetna om att vi samtidigt tar emot de tre gudomliga former av energi, kontinuerligt. De kombineras harmoniskt, fyller på fysiska kroppen och de subtila strukturerna och skapar en känsla av gudomlig fullbordan.

– Lyft högra armen som i bild 1 +2 ;

– Titta kontinuerligt, om möjligt utan att blinka, på jordklotets foto, och uttryck bestämt, klart och kontinuerligt avsikten att alla dessa gudomliga aspekter riktas ut ständigt, genom högra handflatan och fingrarna, som en gigantisk fontän, mot jordklotets aura.

– Blunda nu, och bli på så sätt medveten om att du blir till en gudomlig kanal;

– Om vi märker att strömmen genom högra handflatan minskar, öppnar vi ögonen och ber vi Gud om att hjälpa oss med att återfå de energierna.

– Vi fortsätter till slutet på metoden (19 min från etapp 0; 29 min på söndagar)

– Vi behöver 1 min på oss för att göra sista etappen.

 

  The way to place the hands while performing the sixth stage (seen from the front)                 The way to place the hands while performing the sixth stage (profile). The arm and the forearm make a 60° angle


ETAPP 7: formeln för tacksamhet ståendes mot öster:

(Innan man börjar med denna metod, får man sätta alarmklockan så att den ringer EXAKT 19 minuter efter man börjat med ETAPP 0).

 

 „HERRE GUD, HIMMELSKE FADER, VI TACKAR DIG MED ÖDMJUKHET OCH TACKSAMHET FÖR ATT DU HAR LYSSNAT PÅ VÅRA ÖDMJUKA OCH ÄRLIGA BÖNER. VI TACKAR DIG MED KÄRLEK OCH TACKSAMHET, FÖR ATT DU HJÄLPER OSS MÄNNISKOR I ENIGHET MED DIN STORA BARMHÄRTIGHET.

MÅ VI BLI LOVORDADE NU OCH I ALLA EVIGHETER.

AMEN! AMEN! AMEN!”

 

Vi känner en sublim, euforisk ström av energi som svämmar över oss uppifrån och ner, samt en upplyftande känsla av tacksamhet. (1 min)

 

PROGRAMMET för att utföra den suveräna och effektiva metoden, fr.o.m. måndag t.o.m. lördag

05:00-05:20                     17:00-17:20

08:00-08:20                     20:00-20:20

11:00-11:20                     23:00-23:20

14:00-14:20                     02:00-02:20 

 

 

PROGRAMMET för att utföra den suveräna och effektiva metoden, på söndagar

05:00-05:30                     17:00-17:30

08:00-08:30                     20:00-20:30

11:00-11:30                     23:00-23:30

14:00-14:30                     02:00-02:30 

 

 

 

Denna är svensk tid! När du befinner dig utomlands, för du räkna rätt tid, så att det blir alltid samma tider som svenska tiden, för att göra det samtidigt med alla de andra tusentals människor som tränar denna metod.

När man börjar utföra denna teknik, så behöver man bestämma sig för att göra den minst 3 gånger per dag. Om man absolut inte kan, då får man göra den åtminstone en gång per dag.

Man få då ta på sig ansvaret att göra tekniken dagligen, till och med den 29 december 2014!

 

Vissa esoteriska aspekter som du bör lägga märke till, så fort ni bestämmer dig att börja utföra denna effektiva och suveräna metod

 

Så fort du börjar träna denna teknik är det mycket viktigt att du känner djupare och djupare ett mystiskt tillstånd av samband med Gud, med änglarnas och den valda ärkeängelns välgörande inverkan.

Genom att träna denna metod drar vi alla nytta av ett subtilt tillstånd av samband och broderskap med alla som utför tekniken samtidigt med oss. Med tiden kommer vi att känna starkare och starkare solidariteten med dem, och vi kommer att känna oss som ”celler” i Guds gigantiska kropp. Även om vi sänker vidare alla dessa gudomliga aspekter, en del av dem stannar kvar inom oss och leder till häpnadsväckande välgörande förändringar till det bättre och till en accelererad andlig utveckling.

Glöm inte att effekterna är kumulativa!

När man skänker det goda, kommer man att få det goda tillbaka. Denna metod innebär inga risker, och genom att träna den kommer vi att närma oss mer och mer Guds mystiska verklighet. Den kan ge mening till vårt liv; och den kan sätta oss i samband med energin av Guds nåd.

 

Andra extra modaliteter som kan bidra till att undvika ”apokalypsen”

Den första metoden: Man bör tända åtminstone en gång per dag 25 värmeljus (vi kan göra detta vid vilken tid vi önskar, men aldrig efter kl. 24.00!!!)

Se till att du placerat värmeljusen på så sätt att du undviker all risk för brand. Innan man tänder dessa 25 värmeljus först ska man säga följande formel:

 

JAG SKÄNKER FULLSTÄNDIGT HÄR OCH NU, DETTA LJUS, OCH SAMTIDIGT BER JAG GODE GUD OCH HANS LJUSÄNGLAR ATT ÖVERFÖRA DET HÄR LJUSET PÅ ETT MYSTISKT SÄTT OCH ATT OMVANDLA DET, SÅ ATT DETTA LJUS NÅR DEN ANDRA VÄRLDEN, I GUDS HIMMELRIKE.  

MÅ DESSA LÅGORS ENERGI BLI OCH FÖRBLI, TACK VARE GUDS VILJA OCH GUDS ÄNGLARS HJÄLP, I SIN HELHET, ETT MYSTISKT VÄLGÖRANDE LJUS SOM KOMMER ATT BIDRA TILL FULLO, TILL ATT SONA OCH ANNIHILERA ALLA VÅRA SYNDER OCH MISSGÄRNINGAR, SOM GÖR ATT VI FÖRTJÄNAR GUDS STRAFF.

MÅ GUD HJÄLPA OSS!

AMEN! AMEN! AMEN! 

 

Man får läsa det från pappret, exakt som det står här.

Man står vänd mot Öst, man läser formeln och sedan blundar man en kort stund och känner hur Guds nåd översvämmar en, från hjässan ner till fotsulorna. Man upplever en upphöjande emotion. Värmeljusen man tänder får man låta dem bränna färdigt. Vi kan tända 25 värmeljus en gång per dag, eller var tredje dag, eller en gång i veckan, beroende på våra materiella gränser.

 

Den andra metoden:

Den innebär att man vattenfastar fr.o.m. fredag kl. 06.00 t.o.m. lördag kl. 06.00. Man får bara dricka vatten, så mycket man känner för det.

Ifall man gör örtbehandling, får man fortsätta men den även under vattenfastan. Samma regel gäller för dem som gör amaroli-terapin.

Man helgar på förhand denna vattenfasta, genom att säga högtidligt, ödmjukt och bestämt denna formel, 10 minuter innan man börjar fastan:

 

JAG SKÄNKER FULLSTÄNDIGT HÄR OCH NU, ALLA MYSTISKA EFFEKTER AV DENNA FASTA TILL GUD FADER. JAG BER SAMTIDIGT GODE GUD ATT ÖVERFÖRA DEM FULLSTÄNDIGT OCH ATT OMVANDLA DEM, SÅ ATT ALLA DESSA ALSTRADE VÄLGÖRANDE ENERGIER NÅR DEN ANDRA VÄRLDEN, I GUDS HIMMELRIKE, OCH BLIR SKÄNKTA SOM GÅVOR TILL GUD FADER.  

MÅ DESSA VÄLGÖRANDE ENERGIER BLI OCH FÖRBLI, TACK VARE GUDS VILJA, I SIN HELHET, EN ENIGMATISK OCH SUBLIM KRAFT SOM KOMMER ATT BIDRA TILL FULLO, I SAMKLANG MED GUDS NÅD OCH OÄNDLIGA BARMHÄRTIGHET, TILL ATT SONA OCH ANNIHILERA ALLA VÅRA SYNDER OCH MISSGÄRNINGAR, SOM GÖR ATT VI MÄNNISKOR FÖRTJÄNAR GUDS STRAFF.

MÅ GUD HJÄLPA OSS!

AMEN! AMEN! AMEN! 

 

Den effektiva och suveräna metodens effekter

Om vi kommer att träna denna metod med ihärdighet och tålamod, kommer den att leda till välgörande resonansprocesser som accelererar vår andliga tillväxt, och alstrar större och större lycksalighet.

När vår inre disciplin och tålamodet blir tvillingsystrar skapar dem ihärdigheten, som stöder oss och hjälper oss genom livets bergochdalbana; och hjälper oss att resa på oss när vi ”faller”.

Dessutom hjälper metoden oss att uttrycka starka och positiva avsikter.

Entusiasmens subtila energi leder till att snabbare uppnå ideala ändamål, men ihärdigheten tillåter en säker framgång.

Alla de adliga gåvorna som metoden skänker kommer inte bara på slutet, men också på vägen dit.

Denna metod möjliggör för oss att förstå essensen i livet, och dessutom att upptäcka Gud. Den hjälper oss ha tillgång till den absoluta, unika, suveräna och oändliga kraften, som ingen och inget kan stå emot. Detta är Guds mystiska verklighet.

Just därför kan man säga att en effektiv metod är mästarnas mästare!

Det är nödvändigt att du går den vägen metoden öppnar framför dig i lugn och ro. Var modig och ihärdig i att träna den. När metoden alstrar häpnadsväckande inre upplevelser, behåll dem genom att minas dem. När metoden hjälper dig att transformeras snabbt och djupt, skänk till andra som är öppna från din fulländning. Använd dig vist av dessa goda förändringar: stärk den hopplösa, hjälp den svaga, lindra och glädja den lidande, älska gränslöst och manifestera ett oklanderligt sunt förnuft i dina relationer, ge Gud första platsen i ditt liv; och om du gör alla dessa kommer Guds välsignelse följa med dig alltid.

Med hjälp av denna metod lär vi oss att leva i nuet, att leva stunden. Anledningen till varför så många liv är tomma, banala och utan lycka, är att de människorna inte lever stunden. Metoden hjälper oss att glädja oss av varje sekund som går.

Den hjälper oss att upptäcka vad är meningen med vårt eget liv; och den väcker inom oss ett gudomlig hopp.

Men hjälp av en effektiv metod kommer du att lyckas vara såsom Gud skapade dig och utrustade dig med många förmågor. Faktumet att vi har tillhands en effektiv metod kopplad med vår tendens att fortsätta trots alla odds, är det som skiljer en stark själ från en svag sådan.

 

Nerladdningar

PÅ GÅNG

ONLINE COURSE - From the ego to the SOUL [läs mer]
Måndagar - Integral YOGA [läs mer]
Onsdagar - Meditationsgrupp [läs mer]
Tisdagar - Lunchyoga för grupper [läs mer]
Torsdagar - Tantra yoga för kvinnor [läs mer]
Torsdagar - Esoterisk Tantra Yoga (för par och singlar) [läs mer]
Mondays - Yoga in English DROP IN [läs mer]
lör den 11 sep - Ljudhealing [läs mer]
sön den 19 sep - ritual med Tripura Sundari [läs mer]
tors den 23 sept - Medicinsk yoga för att bli av med stress, spänningar ch smärtor [läs mer]
lör den 2 okt - Cacao Ceremony [läs mer]
lör den 16 okt - retreat: Orubblig harmoni [läs mer]
v.42 - v.49 - White Healing Lounge [läs mer]
den 31 okt - den 7 nov - Ängla- och ärkeänglavecka [läs mer]
privat terapi - PLASMATERAPI och LJUDHEALING [läs mer]