Natha Yoga Center Karlskrona
Karlskrona » Esoterisk Tantra Yoga

Esoterisk Tantra Yoga


 (för par och singlar)

vid anfordran

 anmälan krävs!

Vad är Tantra?

Tantra är vägen att förverkliga sanningen genom att lära av alla livserfarenheter. Det är en väg som är lämplig för dem som vill leva livet fullt ut, att uppleva allt som livet har att erbjuda och förvandla varje livssituation till en möjlighet för tillväxt. Tantra föreslår att alla livets erfarenheter ska levas fullt ut, och innebär en medveten och modig utforskning av hela livet. Tantra syftar inte till att förneka eller bortse från någon aspekt av livet - utan att lära av allt livet ger så att livet i sig blir vår största lärare. Tantra lär nycklarna till att leva livet medvetet och extatiskt: Att vara lugn, klar och centrerad i stormens öga, även när livet rasar runt omkring dig. Att säga JA till varje lektion och varje situation, glädje och utmaning som livet ger. Att omfamna allt och uppleva det om och om igen, fräscht och nytt i varje ögonblick. Att lära av det hela och att ständigt förvandlas tills vi uppfyller vår högsta andliga potential.

Vem kan komma på Tantra?
Alla som är nyfikna! Intensiv Tantra har deltagare i alla åldrar, från 18-75 år! Du kan komma själv eller med din partner, då denna kursen är en resa i självutveckling och därför inte kräver att du är i en relation. Du behöver inga förkunskaper om tantra eller andlighet, bara ett öppet sinne och villighet att lära dig om livets transformerande kraft!

Vad ska du tänka på?
Kom gärna i mjuka, bekväma kläder, och på tom mage, då vi ofta gör yogaövningar som kräver att man ska känna sig bekväm och avslappnad. Vi har yogamattor och filtar.

Anmäl dig till kursen via mejl yoga@natha.se Minimum 8 deltagare för att starta kursen.

Pris - Betala med följande alternativ:

1 månad, 1 gång i veckan, 2 timmar: 750:- / 700:- (studerande, arbetslösa, pensionärer)
3 månader, 1 gång i veckan, 2 timmar: 1850:- / 1350:- (studerande, arbetslösa, pensionärer)
6 månader, 1 gång i veckan, 2 timmar: 3100:- / 2300:- (studerande, arbetslösa, pensionärer)
12 månader, 1 gång i veckan, 2 timmar: 5400:- / 3800:- (studerande, arbetslösa, pensionärer)

BG 5079 - 7620 eller Swish: 1233681459

50% RABATT på TANTRAN när du anmäler dig till BÅDE yoga och tantra klassen 

Betalning
Om du betalar i förväg, kom ihåg att ange namn och kursnamn som avsändare när du betalar kursavgiften till BG 5079 – 7620,; även mailadress så vi kan maila att vi fått betalningen och att du är välkommen!

Obs! Om du avbokar senast 3 veckor innan aktivitet får du 80 % av priset tillbaka, därefter ges ingen återbetalning. Full återbetalning ges vid sjukdomsfall med läkarintyg. Tag med kvitto på din inbetalning vid nästa träningstillfälle.

Det finns möjlighet att delta live online, för dig som inte vill träna på plats. NATHA Yogacenter anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset. I nuläget innebär det att vi fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.


Vad du bör veta om Tantra

1. Tantra är en äkta andlig väg baserad på direkt förverkligande av de gudomliga principerna och lagarna.
-De tantriska metoderna vägleder aspiranten mot en fullständig och harmonisk utveckling av deras kropp, sinne och personlighet och den ultimata andliga insikten-vad vissa andliga traditioner kallar självförverkligande.
- De metoder som erbjuds av Tantra syftar till en gradvis expansion av medvetandet genom medveten assimilering av lärdomar i varje livserfarenhet.

2. Tantra är en väg att leva fristående, men fullt ut engagerad i världen.
- Utövare möter tillstånd som lycka, harmoni, välbefinnande, intensivt nöje och även tillstånd av frustration, nöd och irritation.
- Tantriska syftar i alla fall till att centrera sig i ett fristående vittnesläge - fullt ut njuta av varje upplevelse som fortfarande är helt fristående.

3. I Tantra utvecklas utövare och får kontroll över alla krafter i livet genom att utöka kontrollfaktorn: medvetandet.
- Genom den gradvisa expansionen av medvetandet kan utövare transformera alla energiska manifestationer och använda dem som upphöjande krafter som driver andlig utveckling.
- Detta innebär också att bli medveten om negativa tillstånd och ersätta dem med komplementära positiva tillstånd.
- Utövare blir också medvetna om sina medfödda gåvor och talanger och kan odla dem tills de blommar ut till sin högsta potential.

4. Tantra ger valfrihet - tillåter utövare att välja hur de går evolutionens väg.
Tantra lär ut evolutionens mekanismer, som är baserade på universella lagar och principer. Detta avslöjar bara konsekvenser av handlingar, vilket ger utövarna frihet att välja sina handlingar.

5. Tantra sammanför modern vetenskap och andlighet i ett system där alla teorier valideras genom direkt erfarenhet.
- Kursen uppmanar inte någon att "tro" informationen som presenteras - utan att öva på teknikerna, så att svar på alla frågor i slutändan kommer att hittas genom direkt erfarenhet.
- Varken blind tro eller mental förståelse räcker för att skapa sanna transformationer och insikter. Även om man tror på allt som sägs i en klass är det meningslöst utan direkt erfarenhet.
- Verklighetsaspekter, och så småningom verkligheten som en universell helhet, avslöjas i den utsträckning man övar. Alla begrepp som presenteras i denna kurs valideras genom direkt erfarenhet.

6. Tantra ger praktiska metoder för att göra KÄRLEK till drivkraften för djupgående mänsklig transformation.
- Tantra praktiseras i ett parförhållande och är ett slags parmeditation som utgår från sammanslagningen mellan de feminina och maskulina aspekterna.
- Tantra är inte en begränsad uppsättning tekniker, utan en livsstil av kärlek; en bön; en avslappning i hjärtat som når så djupt att du och din älskare inte längre smälter samman bara som kroppar - utan som de grundläggande maskulina och feminina krafterna i universum.
- Det är en inbjudan att upptäcka den heliga dimensionen av intim fusion där kroppen, själen och medvetandet vibrerar tillsammans.
- Detta kan inte uppnås på en enda dag - det är en väg som kräver totalt engagemang. Det är konsten att intensivt uppleva varje ögonblick i livet, leva varje ögonblick som om det vore vårt sista.

7. Tantra förnekar inte någon aspekt av livet, utan hittar istället de andliga lärdomarna och meningen i allt.
- Tantra är ett uråldrigt andligt sätt att leva, ett system för personlig och andlig utveckling där alla energier och önskningar omvandlas och riktas mot de högsta andliga målen.
- Det är ingen filosofi, utan ett sätt att leva. Det är inget du vet utan något du gör. Det är ett sätt att leva som omfattar allt. Hur vi går, hur vi pratar, hur vi äter, hur vi andas, hur vi sover, hur vi reagerar och hur vi älskar och älskar. Allt hänger ihop. Och du är ansluten till allt.

 

8. Tantra är en väg för ständigt ökande lärande, djup och intensitet
- Tantra avslöjar alltid mycket mer än det först verkar. När du väl har upplevt djup kommer det att ta dig ännu djupare. När du väl har upplevt intensitet blir det bara ännu mer intensivt.
- Tantra är mycket mer än rökelse och akrobatiska kama sutra positioner. Det är mer än att titta djupt i varandras ögon. Det är ännu mer än att älska med ökad intimitet och hjärtanslutning. Det är mer än några enkla stretchövningar, ritualer eller meditationstekniker.
- Det är mer än att lära sig att få tillgång till den erotiska energins enorma kraft och uppnå flera extatiska orgasmer, som kommer att åstadkomma ännu djupare insikter och låta dig direkt uppleva medvetandets natur, din essens bortom sinne och personlighet, kärnan av ditt eget obefläckade hjärta ... Det enorma måttet på ditt sanna jag.

 
Vem det är till för

1. Människor som är intresserade av de "djupare sakerna" i livet
Människor som är intresserade av livets syfte och svarar på existentiella frågor som "Vem är jag, vad är jag född för, vad lever jag för, var kommer jag ifrån, vad kommer att hända med mig efter att jag dör?"

2. Seriösa andliga sökare
Människor som vill påskynda sin andliga tillväxt och utveckling, lära sig teknikerna och metoderna som avslöjats av gamla hemliga släktlinjer och nå den högsta andliga prestationen.

3. Tillväxtorienterade människor
Människor som är intresserade av att lära sig metoder för att förbättra hälsa och välbefinnande, öka kreativiteten och mental effektivitet och förverkliga den fulla mänskliga potentialen

De flesta av våra studenter kommer för att de letar efter äkta kunskap och metoder om hur man uppnår ett visst syfte eller en transformation. Någonstans på vägen upptäcker de att "yoga" och "meditation" kan hjälpa dem att uppnå detta.

Resultaten talar för sig själva, varför många av våra studenter och lärare har övat i 20+ år och fortsätter att förändras genom övningen!

I Esoteric Tantra Yoga-kursen närmar vi oss Tantra som en andlig vetenskap som erbjuder ett systematiskt tillvägagångssätt för evolution och självutveckling för dem som vill lära sig och transformera, genom direkt erfarenhet, genom att leva fullt och fritt i världen.

Det första året av kursen fastställer grundläggande begrepp som:

    Spelet om polaritet (mellan maskulina och feminina aspekter) och attraktionsmekanismer
    Subtila kraftcentra (chakran) och energiska vägar i människokroppen (nadis/meridianer) som påverkar mänsklig psykologi och beteende
    Olika tantriska verktyg och tekniker - såsom asanas, pranayama och meditation och visualisering som syftar till att skapa specifika transformationer i människans inre tillstånd och dagliga liv

 
Vad du lär dig i den här kursen

Nivå 1: september - december

Modul 1: Grundläggande läror och grundläggande tantriska metoder
- Kartläggning av det mänskliga energisystemet, subtil anatomi och energiarbete
- Polaritetens kraft, Shiva/Shakti, förståelse för kvinnlighet och maskulinitet
- Attraktionslagen baserad på resonans och andra tantriska principer

Modul 2: Vital livskraft & ryggraden chakra
- Asanas, tekniker och meditationer för att aktivera Muladhara chakra
- Vikten av vitalitet, jordning, stabilitet, latent potential
- Kundalini Shakti
- Övervägande nivå av medvetande, inre attityder och begränsningar

Nivå 1: januari - mars

Modul 3: Sexualitet och sakral plexus
- Asanas, tekniker och meditationer för att aktivera Svadhistana chakra
- Betydelsen av sexuell kontinuitet, kreativitet, fantasi, intensivt nöje
- Tantrisk erotik, multiorgasmisk man/kvinna, transmutation & sublimering

Modul 4: Personlig prestation, viljestyrka och medveten självutveckling
- Asanas, tekniker och meditationer för att aktivera Manipura chakra
- Betydelsen av inre alkemi, sublim eld, självförtroende, medveten ansträngning
- Tantrisk moral, Yama/Niyamas, egoprincip, hälsosam livsstil och kost

Modul 5: Hjärtbaserat liv, känslomässig balans och cardio plexus
- Asanas, tekniker och meditationer för att aktivera Anahata chakra
- Betydelsen av aktiv kärlek, empati, acceptans, ödmjukhet, generositet
- Leva från hjärtat på den andliga vägen, tantriska parrelationer

Nivå 1: april - juni

Modul 6: Intuition, minne och högre uppfattningar
- Asanas, tekniker och meditationer för att aktivera Vishuddha chakra
- Betydelsen av känslan av mystik, intuitiv intelligens, konst, inspiration
- Esoteriska element om vibrationer, subtilt ljud - mantran, Akasha Tattva

Modul 7: Mental kraft, meditation och det tredje ögat
- Asanas, tekniker och meditationer för att aktivera Ajna chakra
- Betydelsen av klarhet, urskillning, tydlighet, minne, fokus, mental hygien
- Meditation & Laya Yoga, kreativ visualisering, principer för mental kontroll
Läroplan Nivå 2 (årskurs 2)

L2 Modul 1: Transpersonal Psychology & Crown Chakra Sahasrara
L2 Modul 2: Tantrisk alkemi och inre transformation
L2 Modul 3: Prana & Pranayama, Yoga Nidra - Medveten sömn
L2 Modul 4: Transfiguration & Vem är redo för Tantra?
L2 Modul 5: Mahavidya Yoga & the Great Cosmic Power Kali
L2 Modul 6: Tantrisk erotik och kärleksskapande hållningar
L2 Modul 7: Hemligheterna i det tantriska parförhållandet
Läroplan Nivå 3 (årskurs 3)

L3 Modul 1: Kundalini Yoga
L3 Modul 2: Power Polarity Yoga
L3 Modul 3: Den andliga hjälten i Tantra
L3 Modul 4: Esoteriska föreställningar om chakran
L3 Modul 5: Mahavidya Yoga & the Great Cosmic Power Tara
L3 Modul 6: Verktyg för självkunskap - Esoterisk astrologi
L3 Modul 7: Medvetenhet och energi - Tantrisk magi och ritualer
Avancerade nivåer:

På de avancerade nivåerna av Tantra kursen kommer vi att fortsätta resan av djupgående inre transformation.

Vi kommer att ha kapitel om beröringshemligheter och tantrisk massage och gå djupare i förståelsen av esoterisk tantrisk sexualitet och helig erotik. Fler hemligheter i det tantriska parförhållandet kommer att avslöjas tillsammans med de specifika lärdomarna för män och kvinnor och vad det innebär att spiritualisera ett förhållande och skapa "en lyckofabrik".

Vi kommer att utforska begärets hemligheter och de grundläggande behov som önskningar pekar mot. Vi kommer att utforska mekanismerna i sinnet och medvetandet, vilket kommer att säkerställa en djup självmedvetenhet och framgång i meditation. Vi kommer att lära oss viktiga tantriska principer för medvetet levande och arbete med energier: principen om spontanitet, principen om att agera utan att tveka, principen om uppfattande närvaro i nuet, principen om ackumulering av energi, principen för handling och reaktion, den ockulta rytmprincipen och upprepning.

Hur det fungerar
Steg 1: Tantrapasset


Varje klass är 2 timmar, inklusive både föreläsning (teori) och praktik

Exempelstruktur för varje klass:

Inledande meditation med musik för att få resonans med temat för klassen
Övning som består av asanas, pranayama och meditationer och andra tantriska tekniker som hjälper till att skapa specifika effekter inom människan-till exempel för att öka vitalitet, öka medvetenhet och intensitet av njutning, öka självförtroende och viljestyrka, empati och förståelse för andra , etc
Detaljerad föreläsning om ämnet för varje specifik klass
Frågor och svar med diskussionstid för gruppen
Avslutande meditation
Vad du kan förvänta dig av varje klass:

Mycket effektiva och praktiska tantriska metoder och övningar
Detaljerat tryckt kursmaterial som innehåller beskrivningar av de tekniker du kommer att lära dig och effekterna av dessa tekniker på en fysisk, känslomässig, mental och andlig nivå.*
Vägledning - lärare kontrollerar och korrigerar dina kroppsställningar, svarar på frågor och stödjer dig i att korrekt tillämpa teorin och praktiken för att förändra ditt liv
*Vi rekommenderar studenterna att studera kursmaterialet hemma före varje ny klass. På grund av kursernas djup innehåller kursmaterialet ofta mer information än vad som är möjligt att diskutera i klassen.

Steg 2: Personlig träning

Vi uppmuntrar eleverna att välja de tekniker och metoder som är mest användbara och värdefulla för dem. Efter att ha lärt sig mekanismerna och effekterna av de tekniker som presenteras i klassen förblir eleverna fria att välja de som han/hon föredrar och finner bäst för dem. Vi "tvingar" inte till ett enda sätt att öva - kursen ger studenterna den kunskap, förståelse och utbildning de behöver för att välja de tekniker och metoder som är mest effektiva för dem. Vissa tekniker är bäst för att förbättra mental koncentration, andra för att fördjupa avslappning och andra för snabb regenerering och läkning. Kurserna är utformade så att utövarna själva kan välja intelligent vilka asanas och meditationstekniker som ska övas dagligen för att uppnå de specifika resultat eller transformationer de strävar efter.

Steg 3: Transformation
Några av de fördelar och förändringar som studenter upplever inkluderar:

Ökad kapacitet och användning av mental/kreativ potential och en ökad förmåga att få tillgång till överlägsna intuitioner
Bättre medvetenhet och kontroll över känslor
Ständigt växande självmedvetenhet-inklusive medvetenhet om dina unika egenskaper, gåvor, talanger och utmaningar
Ökade nivåer av avslappning och förnyelse i det dagliga livet
Ett berikat kärleksliv och en djupare förståelse för sexualitet
Att väcka den erotiska potentialen och hemligheten bakom den tantriska orgasm
Tänder den inre kraften och passionen för livet
Mer maskulin uthållighet och stand-up-kraft
Mer feminin charm, skönhet och väcka din inre gudinna
Ärliga innerliga förbindelser och nya meningsfulla vänskap
Personlig vägledning från erfarna lärare
Ökad viljestyrka, disciplin och självkontroll på ett avslappnat sätt
Effektiv stresshantering och känslomässig balans
Djupare insikt i intimitet och parrelationer
Unika initieringar i tantriska tekniker
Inre positiva transformationer och en djupare känsla av syfte och tillhörighet i ditt liv
Livsförändrande transformationer accelereras

Den ökade nivån av självmedvetenhet elever utvecklas genom övning leder till ökad tydlighet och insikt om effekterna av deras handlingar-till exempel hur maten de äter och luften de andas påverkar deras mentala och känslomässiga tillstånd. Ett specifikt exempel som vi ofta hör: flera studenter rapporterar att de ”naturligt” slutade röka efter bara några veckor eller månader efter att ha gått kursen, även efter att ha kämpat i decennier för att sluta. Vi garanterar inte någon av dessa effekter, eftersom de är beroende av många enskilda faktorer. Men vi kan med säkerhet säga att livsförändrande förändringar kommer snabbt till dem som övar med engagemang och entusiasm-vi ser det hela tiden!

 

 

PÅ GÅNG

den 17 jan - start: Integral YOGA [läs mer]
den 19 jan - start: Meditation [läs mer]
lör den 22 jan - Ljudhealing [läs mer]
den 25 jan - start: Ayurveda kurs [läs mer]
den 25 jan - Live webinar: Behovet av harmoni [läs mer]
den 27 jan - start: Tantra yoga för kvinnor [läs mer]
sön den 30 jan - White Healing Lounge [läs mer]
den 13 feb - Cacao Ceremony - Alla Hjärtans Dag [läs mer]
söndagar - Ecstatic Sundays [läs mer]