Natha Yoga Center Karlskrona
Karlskrona » Lycksalighet som ett sätt att leva

Lycksalighet som ett sätt att leva


Fysiken och yoga stödjer samma vision

 
Psykiater Ruben Feldman Gonzales berättar hur mötet med två personer, två enastående människor, den vise Krishnamurti och vetenskapsman David Bohm, förde en ny vision av verkligheten till sitt liv, som han kallade den enhetliga uppfattningen.
En av huvudtema för diskussion mellan Bohm och Krishnamurti var tankens natur, dess gränser och hur de leder till en partiell uppfattning om verkligheten. Människans medvetande har en uttrycklig ordning, som är den fragmentariska uppfattningen av verkligheten och en implicit ordning, som är den enhetliga uppfattningen av verkligheten. Denna enhetliga uppfattning uppnås i yoga under meditationens djupa tillstånd.


SAMADHI betyder ett lycksaligt medvetandetillstånd, överlägsenvaket tillståndet, drömmar och djup sömn. I detta tillstånd förekommer fusionen mellan den som mediterar med objektet för hennes/hans meditation. Genom att slå samman "subjekt" och "objektet" av upplevelsen, uppträder den djupt extatiska karaktären av denna erfarenhet. Att kunna komma så ofta som möjligt i SAMADHI tillstånd, är ett förutsättningsvillkor för alla djupa meditationer som verkligen är fullbordade. Alla skolor och andliga traditioner skiljer åtminstone två typer av gudomlig extas, SAMADHI. Först talar de om Samadhi (gudomlig extas) som kräver den djupa identifieringen med meditationens föremål och uppenbarelsen av några riktigt förhöjda former av tänkande och kunskap. För det andra, det finns en annan form av Samadhi, vilket innebär att man perfekt identifierar med den gudomliga essensen av oss själva, med det högsta transcendenta självet. Endast den andra typen av SAMADHI kan leda till sann andlig befrielse och direkt uppnåendet av det Högsta Gudomliga Självet (ATMAN), genom fullständig transcendens av alla begrepp och diskursivitet i tänkandet.
 
R.F. Gonzales började dialogen med Bohm och Krishnamurti baserat på följande förordningar:
1. "I den enhetliga uppfattningen det finns tänkandet, men inte tänkaren."
2. "I den enhetliga uppfattningen man observerar observatören."
3. "Verklighetens natur i allmänhet och medvetandets i synnerhet är en sammanhängande helhet, som ständigt är på väg. Vårt tänkande är fragmenterat. Gemensam kunskap är begränsad. Vi talar om verkligheten och vi tror att vi känner till det, men orden - resultat av tänkande - kan inte uttrycka den sanna verkligheten. "
 

PÅ GÅNG

ONLINE COURSE - From the ego to the SOUL [läs mer]
Måndagar - Integral YOGA [läs mer]
Onsdagar - Meditationsgrupp [läs mer]
Tisdagar - Lunchyoga för grupper [läs mer]
Torsdagar - Tantra yoga för kvinnor [läs mer]
Torsdagar - Esoterisk Tantra Yoga (för par och singlar) [läs mer]
Mondays - Yoga in English DROP IN [läs mer]
lör den 11 sep - Ljudhealing [läs mer]
sön den 19 sep - ritual med Tripura Sundari [läs mer]
tors den 23 sept - Medicinsk yoga för att bli av med stress, spänningar ch smärtor [läs mer]
lör den 2 okt - Cacao Ceremony [läs mer]
lör den 16 okt - retreat: Orubblig harmoni [läs mer]
v.42 - v.49 - White Healing Lounge [läs mer]
den 31 okt - den 7 nov - Ängla- och ärkeänglavecka [läs mer]
privat terapi - PLASMATERAPI och LJUDHEALING [läs mer]