Natha Yoga Center Karlskrona
Karlskrona » Vad är integral yoga?

Vad är integral yoga?


Vad är integral yoga?


Vi erbjuder Dig en kurs i Integral Yoga. Den är en intelligent kombination av traditionella specifika metoder som är avsedda att säkerställa en sund utveckling för varje nivå hos människan: fysisk, emotionell, mental, intellektuell och andlig.

Integral yoga är ett vetenskapligt system som blandar olika grenar eller former av yoga, för att uppnå den fullständiga och perfekta rikligheten hos alla övre potentiella kvaliteter hos människan.

Här är några yoga-grenar som vår kurs erbjuder

HATHA YOGA, som innebär: speciella fysiska ställningar, med komplexa välgörande effekter (ASANA), djup avslappning (SHAVASANA), andningskontroll tekniker (PRANAYAMA), essentiella metoder för rening (KRIYAS), mentala övningar som syftar till att förbättra fysisk harmoni i en tjusig och avslappnad kropp. Alla dessa övningar tillsammans ökar vitaliteten, säkerställer perfekt hälsa och botar olika sjukdomar.
Genom rätt diet blir den fysiska kroppen gradvis helt renad, vilket kommer att avlägsna föroreningar och toxiner, samt hjälper kroppen att assimilera och använda vitaminer och mineraler. Därför kommer kroppen och sinnet att vara helt renade och utövaren kommer snart att nå sinneskontrollen.

KARMA YOGA, det här är vägen av objektivitet i handling,  som gör det möjligt för utövaren att ansluta sig genom resonans till de gudomliga, oändliga energierna. Härigenom kan handlingarna och de dagliga sociala uppgiften fullfölja utan anknytning eller önska att ta del om resultaten eller effekterna av sina handlingar, och yogi kan ständigt rena sitt sinne och öka sin utvecklingsprocess.
När sinnet och hjärtat blir rena, blir karma yogin ett perfekt redskap, som är mycket självmedveten, i och igenom vilken det gudomliga kan manifesteras och materialisera olika handlingar. Genom sådana handlingar, som ugrundas på den hängivna sublima andan, går yogi bortom sin individualitet och upplever tillståndet av samband med Gud.

BHAKTI YOGA, denna är vägen till oändlig kärlek och tillgiven hängivenhet gentemot Gud, ett gudliknande väsen, en andlig mästare eller till och med den gudomliga gnistan inuti varje människa, i form av det eviga högsta självets (ATMAN).

Genom kärlek, som ständigt genomsyrar både tänkande och känslorna, samt man villkorligt överlämnar allt till Gud, kommer människan äntligen att sammanfogas med den oändliga gudomliga kärleken. Genom att överskrida sin begränsade personlighet kommer man att uppnå tillståndet av kosmisk medvetande. BHAKTIs väg eller den oändliga hängivenhet som styr vår hela kärlek till Gud eller till hans olika aspekter kan enkelt utföras av vem somo helst. Allt vi behöver är en stark tro och ständig påminnande av Gud, genom vår kontinuerliga kärlek till Honom.

RAJA YOGA, Denna är vägen för intensivt fokus, djup meditation och fullständig kontroll över sinnet. Denna form av YOGA bygger på perfektion i moral och etik, på perfekt kontroll av sinnena, som gradvis kommer att leda till meditationstillstånd, där sinnet kommer att vara stillt och skyddat från obehagliga virvlar. Vid sådana tillfällen, när detta tillstånd helt uppnåtts, överskrids alla begränsningar och genom djup fusion med makrokosmiska gudomliga sinnet, kommer yogi att uppleva det högsta medvetandetillstånd eller den ultimata extasen, som är känd inom yoga för SAMADHI.

MANTRA YOGA är vägen för den oändliga resonansen med vissa specifika, sublima energier från den gudomliga manifestationen, genom att uttrycka ett visst ljud som kallas för MANTRA. Ett MANTRA är en ljudmodulering, som representerar en viss aspekt av energin, eller det hemliga riket av manifestation i makrokosmen. Den korrekta mentala fokusen i att upprepa mentalt vissa Mantra, kommer att göra det möjligt för yogi att uppleva otvivelaktigt resonansläge eller förening i hela sitt väsen, och därigenom kommer han/hon att vara djupt och otvivelaktigt kopplad till den gudomliga verkligheten.

JNANA YOGA är vägen för den överlägsna intellektuella kunskapen, visdomsbanan. Den består av perfekt självkännedom och objektivt analys, som gradvis leder till fullständig andlig uppvaknande. Yogin på den här vägen kommer snart att förvärva kunskapen om sitt högsta självet (ATMAN) och därför ser han/hon inte längre sin identitet i sin kropp, psyke, sinne eller ego. Genom fullständig uppenbarelse av sitt oändliga Själv (ATMAN) sammanfogas hon/han med den gudomliga essensen inuti sig själv; därför kommer hon/han hela tiden att känna igen den gudomliga essensen som omger henne/honom och hon/han kommer att uppnå Unikheten, källan till extas.

Och mycket flera yogaformer

Som en slutsats kan vi säga att integral yoga är en syntes av alla former av yoga. Det syftar främst till en perfekt kropp, fullständigt hälsosam och kraftfull, ett klart, starkt sinne, lugnt och kontrollerat; en raffinerad, levande intellekt, lika angelägen som en rakhyvlar, ett hjärta som fylls med kärlek och medkänsla, som kan uppleva tack vare empati de andliga människornas andliga tillstånd, ett liv fullt av sublima idealer, tillägnad andras välmående och lycka, där strävan att uppnå det inre eviga Självet alltid är rådande.

 

Se HÄR en kort videklipp

 

PÅ GÅNG

v.42 - v.49 - White Healing Lounge [läs mer]
den 16 dec - Julfest [läs mer]
den 27 - 30 dec - Vinter Retreat - En magisk inre resa [läs mer]
Sundays - Ecstatic Dance [läs mer]
den 15 jan - Öppet Hus - Yogadag [läs mer]
den 17 jan - start: Integral YOGA [läs mer]
den 19 jan - start: Meditationsgrupp [läs mer]
den 27 jan - start: Tantra yoga för kvinnor [läs mer]